صنایع کشاورزی و تبدیلی

تیزرهای ساخته شده در بخش صنایع کشاورزی و تبدیلی

     

                                               تیزر صنایع کشاورزی سان واتر                                                                                               تیزر نوساز صنعت رسپینا  

«
به این سایت امتیاز دهید