3 شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

مستند شرکت پالایش و پخس فرآورده های نفتی ایران

معرفی عملکردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( فارسی )

معرفی عملکردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( انگلیسی )

مهندس فرید عامری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران ( بخش اول )

مهندس فرید عامری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران ( بخش دوم )

مهندس علی دارستانی فرهانی مدیر برنامه ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران ( بخش اول )

مهندس علی دارستانی فرهانی مدیر برنامه ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران ( بخش دوم )

مهندس علی دارستانی فرهانی مدیر برنامه ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران ( بخش سوم )

مهندس فریدون جلیلیان رئیس کهاب شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

مهندس مجید فیاض معاون مدیر در امور بازرگانی خارجی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

دکتر عبدالرضا امینی مشاور معاون وزیر نفت و مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

تیزر کارت هوشمند سوخت 1

تیزر کارت هوشمند سوخت 2

تیزر کارت هوشمند سوخت 3

تیزر کارت هوشمند سوخت 4

تیزر کارت هوشمند سوخت 5

 

«
به این سایت امتیاز دهید