تعرفه پخش آگهی در رادیو

جهت مشاهده هزینه تبلیغات در هر یک از شبکه های تلویزیونی ، لطفا روی تصاویر مربوط به هر شبکه کلیک فرمایید .

                                                                                                            

                                        رادیو جوان                                                    رادیو پیام                                                  رادیو تجارت

                                                                                                          

                                         رادیو تهران                                                رادیو ایران                                             رادیو سلامت

                                                                                                            

                                          رادیو فرهنگ                                            رادیو ورزش                                                 رادیو صبا

                                                                                                          

                                         رادیو آوا
«
به این سایت امتیاز دهید