تعرفه تبلیغات در شبکه های سراسری

جهت مشاهده هزینه تبلیغات در هر یک از شبکه های تلویزیونی ، لطفا روی تصاویر مربوط به هر شبکه کلیک فرمایید .

                                                                                                             

                                          شبکه 1                                                    شبکه 2                                                  شبکه 3

                                                                                                           

                                         شبکه 4                                                     شبکه 5                                               شبکه خبر
«
به این سایت امتیاز دهید