اخبار کانون

تصویربرداری تیزر مبل پاک چوب انجام شده و در مرحله تدوین و صداگذاری می باشد
فیلم مستند باسکولهای دیجیتال پند کاسپین در مراحل تدوین می باشد
تیزر صنایع غذایی رازک ( کار موزیکال ) به زودی روی آنتن میرود

نمونه تیزر

جدیدترین تولیدات

 

     

                                     تیزر فرس عروس                                                                              تیزر رب جوانه

     

                                 تیزر مبلمان اداری آرام گستر                                                                تیزر باسکولهای دیجیتالی پند کاسپین

   

                               تیزر محصولات غذایی چی چی نی                                                                      تیزر نقل یاورزاده

مشتریان آبنمای نگاه فردا

«
به این سایت امتیاز دهید