اخبار کانون

فیلم مستند باسکولهای دیجیتال پند کاسپین در مراحل تدوین می باشد
تصویربرداری تیزر مبل پاک چوب انجام شده و در مرحله تدوین و صداگذاری می باشد
تصویربرداری تیزر صنایع غذایی رازک ( کار موزیکال ) در شمال کشور انجام شده و در مرحله آهنگ سازی و میکس صدا می باشد

نمونه تیزر

جدیدترین تولیدات

 

     

                                     تیزر فرس عروس                                                                              تیزر رب جوانه

     

                                 تیزر مبلمان اداری آرام گستر                                                                تیزر باسکولهای دیجیتالی پند کاسپین

   

                               تیزر محصولات غذایی چی چی نی                                                                      تیزر نقل یاورزاده

مشتریان آبنمای نگاه فردا

«
به این سایت امتیاز دهید